örnekleme nedir, örneklemenin amacı, nedenleri, örnekleme yöntemleri, örneklem büyüklüğü hesapla, basit tesadüfi örnekleme, zümrelere göre örnekleme, kümelere göre örnekleme,

Örnekleme nedir?

Örneklemenin amacı

Örneklemenin nedenleri

Örnekleme yöntemleri

Örneklem büyüklüğü hesapla

Örnek 2 (Oran tahmini için - Belirli bir olasılıkla):
5000 seçmenin bulunduğu bir seçim bölgesinde A partisinin oy oranının önceki seçimde %50 olduğu bilinmektedir. Oy oranında değişiklik olup olmadığının inceleneceği anket çalışmasında; %95 olasılıkla ve %5'lik bir hata ile tahmin edilebilmesi için kaç kişiye anket uygulanmalıdır? (Yukarıdaki örnekte N=4000, P=%50 ve anakütle parametresinin tahmininde hata oranının E=%5 olması istenmektedir. %95 olasılıkta Z=1,96'dır. Olasılık oranını %99 veya %90 olarak değiştirebilirsiniz.)
Önemli not: Araştırmalarda çoğu zaman anakütle oranı bilinmez. Bu yüzden en yüksek hata oranı kabul edilerek hesaplama yapılır. Eğer anakütle oranı hakkında bilginiz yoksa aşağıdaki "P" değerini değiştirmeyiniz. Bu oran en yüksek hata oranını ifade etmektedir.
  Anakütle gözlenen oran P=  %
  Kabul edilen hata oranı E= %
  N=
    Z =
    Tesadüfi olarak çekilecek örneklem sayısı:

   
  Oran tahmininde belirli bir olasılıkla

---